PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Hỏi đáp về hưởng chế độ thai sản của BHXHhuonggianghse
06-10-2016, 11:26
Tôi bắt đầu đóng BHXH từ 1/7/2016 tại TP HCM. Theo kế hoạch đến hết tháng 12/2016 tôi sẽ nghỉ việc ở công ty tại TP HCM và chuyển về nhà tôi tại Hải Dương. Tôi hiện đang mang thai và dự sinh 15/5/2017. Tôi muốn hỏi cơ quan BHXH như sau:
1. Khi tôi về Hải Dương sinh con tôi có được hưởng chế độ thai sản không?
2. Và nếu được hưởng thì khi tôi chốt sổ ở TP HCM tôi có cần chốt ở BHXH TP thì về Hải Dương mới được hưởng chế độ thai sản không? Hay chỉ cần chốt sổ ở BHXH quận?
Tôi xin chân thành cảm ơn!

quan6
04-11-2016, 15:05
BHXH Quận 6 trả lời bạn như sau:
1. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và Điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH: Người lao động là lao động nữ có thời gian tham gia BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.
Sau khi bạn sinh con, nếu thỏa điều kiện trên bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.
2. Theo quy định, khi người lao động nghỉ việc sẽ được công ty chốt sổ và trả sổ cho người lao động.
Trân trọng./.