PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Nghỉ hưởng BHXH 2 phiếu trùng ngàyynhung11
17-10-2016, 08:40
Hi mọi người,
cho em hỏi trường hợp này,

1 người có 2 giấy hưởng chế độ BHXH:
1 giấy đặt vòng tránh thai (từ 13/10/2016 -> 19/10/2016)
1 giấy con ốm (từ 14/10/2015 - 15/10/2016)

như vậy có được hưởng cả 2 giấy không hay chỉ được hưởng 1 giấy?

phuongtt
17-10-2016, 09:37
Trường hợp này chỉ được hưởng chế độ của Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH có thời gian dài nhất (Giấy có ngày nghỉ đặt vòng từ 13-19/10/2016)