PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] nghỉ chăm con ốmvuthudbc
20-10-2016, 14:59
Theo tôi được biết: Tổng số ngày nghỉ cho mỗi con ốm trong 1 năm là 20 ngày nếu con dưới 3 tuổi và 15 ngày nếu con từ 3 đến dưới 7 tuổi.
Trong trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH, nếu một trong hai người đã nghỉ hết thời hạn quy định mà con vẫn ốm thì người kia có được nghỉ tiếp theo quy định trên không? tôi đã xem khoản 2, điều 27, luật BHXH năm 2014 nhưng vẫn chưa hiểu.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

phuongtt
24-10-2016, 09:18
Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật BHXH năm 2014: Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Vậy trường hợp con bị ốm mà cha và mẹ phải nghỉ để chăm sóc con (trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia BHXH) thì cả cha và mẹ đều được nghỉ để chăm con và thời gian nghỉ của mỗi người là 15 hay 20 ngày tùy theo tuổi con: chứng từ để thanh toán là Giấy xuất viện của con trong trường hợp con điều trị nội trú và C65-HD nếu điều trị ngoại trú (cả cha và mẹ trong trường hợp này phải có chứng từ và phải nghỉ việc để chăm sóc con thì được thanh toán chế độ nghỉ chăm sóc con ốm, có thể nghỉ cùng thời gian hay mẹ nghỉ trước và cha nghỉ sau nhưng phải có chứng từ theo quy định).