PDA

View Full Version : Ghi tên tiềng anh trên giấy nghỉ bệnhAccount2016
24-10-2016, 08:51
Người lao động bị sẩy thai. trên giấy nghỉ ốm bác sĩ ghi tên bệnh bằng tên tiếng anh.
BHXH trả lại giấy nghỉ ốm cho đơn vị.
Xin cho em hỏi. Vậy phiếu nghỉ bệnh đó sẽ được giải quyết như thế nào.
Xin cám ơn

phuongtt
24-10-2016, 09:36
Căn cứ theo quy định tại Thông tư 14/2016/TT-BYT Ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế trong hướng dẫn ghi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD thì: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải ghi đầy đủ, rõ ràng, không được tẩy xóa và ghi toàn bộ bằng tiếng Việt. Vậy, nếu chứng từ C65-HD của người lao động chưa đúng quy định nêu trên thì chưa được giải quyết chế độ theo quy định.