PDA

View Full Version : Nghỉ thực tế ít hơn thời gian cho nghỉ trên C65NGUYENOANH1702
24-10-2016, 13:42
Dear BHXH!

Công ty em có trường hợp, người lao động nộp C65, trên C65 ghi nghỉ 1 ngày nhưng người lao động chỉ nghỉ thực tế 1/2 ngày.

và có trường hợp NLĐ bị bệnh dài ngày, trên C65 ghi nghỉ 30 ngày, nhưng trên thực tế NLĐ chỉ nghỉ 10 ngày (NLĐ tự nguyện xin đi làm)

Như vậy chế độ ốm đau NLĐ em làm theo ngày nghỉ thực tế của NLĐ (1/2 ngày và 10 ngày) đúng không ạ? Và thủ tục vẫn hồ sơ 601 như thường lệ đúng không ạ?

Mong BHXH sớm phản hồi!

phuongtt
31-10-2016, 17:32
1. Trường hợp người lao động nghỉ 1/2 ngày nhưng khi thanh toán với cơ quan BHXH thì đơn vị đề nghị thanh toán 1 ngày.
2. Trường hợp C65-HD cho nghỉ 30 ngày nhưng thực tế người lao động 10 ngày thì khi thanh toán với cơ quan BHXH đơn vị chỉ đề nghị thanh toán 10 ngày.