PDA

View Full Version : Chế độ ốm đautrang nguyễn
07-06-2016, 09:47
Cho em hỏi hiện tại công ty em đã cung cấp số Tài khoản của người lao động cho BHXH để thực hiện chi trả qua tài khoản về chế độ ốm đau,thai sản.Vậy khi nào thì bên BHXH mới áp dụng chính thức ạ.Hay vẫn còn chuyển tiền qua đơn vị để chi trả ạ.Xin cảm ơn

cdbhxh
07-06-2016, 10:04
Sau khi cơ quan BHXH đối chiếu xong số tài khoản với ngân hàng thì mới bắt đầu thực hiện chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của người lao động./.