PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Hỏi về chế độ ốm đauToanCau
26-10-2016, 17:10
Chào BHXH, xin tư vấn giúp mình trường hợp sau:
Mình có làm thủ tục BHXH chế độ ốm đau cho nhân viên (bao gồm 2 chứng từ là giấy ra viện và mẫu C65-HD).
Khi gửi lên BHXH thông báo là: có 2 chứng từ đơn vị đề nghị có một chứng từ. Vậy mình phải bổ sung đề nghị gì thêm và như thế nào?
Xin cám ơn!

phuongtt
31-10-2016, 17:38
Đơn vị bạn đã nộp 2 chứng từ là Giấy ra viện và C65-HD nếu 2 chứng từ này mà có ngày nghỉ trùng nhau thì chỉ được duyệt thanh toán tiền trợ cấp ngày nghỉ của 1 chứng từ.