PDA

View Full Version : Đang nghỉ thai sản có được hưởng chế độ ốm đau ko?minhchau
26-10-2016, 17:34
Cty tôi có LĐ đang nghỉ thai sản, vừa rồi chị có nhập viện điều trị sốt siêu vi nằm viện 6 ngày. Xin hỏi trường hợp này có được hưởng chế độ ốm đau ko? Xin cảm ơn.

phuongtt
31-10-2016, 17:40
Người lao động chỉ được hưởng 1 chế độ mà có thời gian hưởng dài nhất, không được hưởng cùng lúc 2 chế độ có thời gian trùng nhau.