PDA

View Full Version : Nghỉ ốm hưởng BHXHBình Lê
27-10-2016, 16:21
Tôi có trường hợp nhân viên đóng bảo hiểm bắt buộc được 19 năm 6 tháng. Cô ấy bị ung thư phẫu thuật nằm viện từ 6/6/2016 đến ngày 20/6/2016, sau đấy được cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH từ 21/6/2016 đến 20/7/2016. Vậy trường hợp cô này được tính nghỉ hưởng BHXH bao nhiêu ngày? ( 25 ngày ( 15 ngày nghỉ phẫu thuật và 10 ngày sau phẫu thuật theo TT 11/1999 hay 45 ngày ( 15 ngày nghỉ phẫu thuật và 30 ngày nghỉ theo giấy nghỉ hưởng mà bênh viện K cấp theo ND 59/2016?)

phuongtt
31-10-2016, 17:46
Nếu người lao động bị ốm bệnh Ung thư - là bệnh thuộc Danh mục bệnh dài ngày. Vậy với chứng từ là Giấy xuất viện người lao đông được thanh toán 10 ngày, với chứng từ là C65-HD người lao động được thanh toán 30 ngày. Tổng cộng là 45 ngày nghỉ ốm bệnh dài ngày.