PDA

View Full Version : Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viêndienlanhdh
14-06-2019, 14:06
Em hiện tại đang làm cho một công ty sửa chữa điện lạnh (https://dienlanhdh.com) tại Hà Nội. Lúc phỏng vấn thì công ty bảo có đóng bảo hiểm đầy đủ nhưng giờ em hỏi thì vẫn chưa chịu đóng bảo hiểm. Vậy cho em hỏi trường hợp này là như thế nào ạ. Công ty có làm sai gì không và em có nên nghỉ công ty này để xin làm ở công ty khác có chế độ bảo hiểm không?

thinc
17-06-2019, 08:38
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

Căn cứ Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn dưới Luật quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; Người làm việc HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (thực hiện từ 1/1/2018).

Thực hiện theo quy định trên, trường hợp bạn làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thì thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc. Mức lương đóng BHXH không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Trường hợp người lao động không thực hiện đúng pháp luật, tranh chấp về lao động sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân theo quy định tại Bộ Luật Lao động 2012.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để bạn biết và thực hiện.