PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Chế độ ốm đauBình Lê
10-11-2016, 14:22
Chào BHXH!
Hôm trước tôi có đặt câu hỏi như này :

Tôi có trường hợp nhân viên đóng bảo hiểm bắt buộc được 19 năm 6 tháng. Cô ấy bị ung thư phẫu thuật nằm viện từ 6/6/2016 đến ngày 20/6/2016, sau đấy được cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH từ 21/6/2016 đến 20/7/2016. Vậy trường hợp cô này được tính nghỉ hưởng BHXH bao nhiêu ngày? ( 25 ngày ( 15 ngày nghỉ phẫu thuật và 10 ngày sau phẫu thuật theo TT 11/1999 hay 45 ngày ( 15 ngày nghỉ phẫu thuật và 30 ngày nghỉ theo giấy nghỉ hưởng mà bênh viện K cấp theo ND 59/2016?)

đá được bạn phương trả lới như thế này:

Nếu người lao động bị ốm bệnh Ung thư - là bệnh thuộc Danh mục bệnh dài ngày. Vậy với chứng từ là Giấy xuất viện người lao đông được thanh toán 15 ngày, với chứng từ là C65-HD người lao động được thanh toán 30 ngày. Tổng cộng là 45 ngày nghỉ ốm bệnh dài ngày.

Tuy nhiên BHXH nơi tôi làm chỉ tính cho trường hợp này 25 ngày ( 15 ngày nghỉ phẫu thuật và 10 ngày sau phẫu thuất theo thông tư 111/1999) Vậy tôi phải dùng thông tư nào để BHXH nơi tôi làm chấp nhận thanh toán cho trường hợp này 45 ngày thay vì 25 ngày như ảnh đính kèm?
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=75245c53b8&view=fimg&th=1584c78be2aa283f&attid=0.2&disp=inline&safe=1&attbid=ANGjdJ96rtBE9v2lJAp4akAPLbf36F6LIQGVwVa4u03 o2yfH6FlTZoF6MW5yKutjq0rOnpblaUHWIyxugEODDA1TJyLNR rO0lFxSO0cG0Tayly1QafrtRHHQ_G2H6lA&ats=1478762487848&rm=1584c78be2aa283f&zw&sz=w1366-h662 (https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=75245c53b8&view=fimg&th=1584c78be2aa283f&attid=0.2&disp=inline&safe=1&attbid=ANGjdJ96rtBE9v2lJAp4akAPLbf36F6LIQGVwVa4u03 o2yfH6FlTZoF6MW5yKutjq0rOnpblaUHWIyxugEODDA1TJyLNR rO0lFxSO0cG0Tayly1QafrtRHHQ_G2H6lA&ats=1478762487848&rm=1584c78be2aa283f&zw&sz=w1366-h662)

phuongtt
11-11-2016, 13:53
1. Trường hợp của bạn do phát sinh khám chữa bệnh dài ngày trước ngày 1/7/2016 vậy vẫn phải căn cứ theo Thông tư 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 do đó chứng từ do Bệnh viện tuyến Tỉnh cấp nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau bệnh dài ngày phải điều trị ngoại trú chỉ được tối đa là 10 ngày.

2. Từ ngày 1/7/2016 căn cứ theo Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 không quy định thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm bệnh dài ngày phải điều trị ngoại trú của các tuyến Bệnh viện.

=> Vậy, để thanh toán được đầy đủ chế độ nghỉ ốm bệnh dài ngày đối vớitrường hợp của bạn thì chứng từ phải được cấp theo quy định như mục 1.