PDA

View Full Version : Giải quyết hưởng chế độ ốm đau bệnh dài ngàyNgoc Liz
09-06-2016, 11:21
:confused: Chào anh/chị, bên cty tôi vừa rồi có trường hợp Ôm đau dài ngày, từ ngày 11/4 -> 10/05 : tổng só 30 ngày, nhưng bên cơ quan BHXH Tân Phú chỉ giả quyết chia ngày công chế độ là 26 ngày, theo luật BHXH 2014 thì ngày công chê độ là 24 ngày mới đúng phải không anh/chị,
Mong giải đáp,
Cám ơn,

cdbhxh
10-06-2016, 08:38
Để giải quyết bệnh dài ngày thì người lao động phải mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành tại Thông tư số 34/2013/TT-BYT ngày 28/10/2013. Nếu không thuộc danh mục trên thì mặc dù có điều trị thời gian dài thì cũng không được xem là bệnh cần chữa trị dài ngày.

Mức hưởng trợ cấp ốm đau theo Luật BHXH sửa đổi, bổ sung năm 2016 (áp dụng từ 01/01/2016) bằng 75% x tiền lương tháng trước khi nghỉ ốm/24 ngày. Tuy nhiên, nếu những ngày nghỉ ốm này xảy ra trước năm 2016 thì vẫn áp dụng theo Luật BHXH năm 2006 và mức hưởng là 75% x tiền lương tháng trước khi nghỉ ốm/26 ngày.

Đề nghị bạn kiểm tra lại thông tin trên với ngày nghỉ ốm mà đơn vị đề nghị. Trường hợp BHXH quận Tân Phú tính chưa đúng, bạn có văn bản gửi trực tiếp Giám đốc để yêu cầu xem xét, giải quyết lại./.