PDA

View Full Version : Vấn dề hưởng chế độ ốm đau khi người lao động không cuung cấp số TK ngân hàngvanphan
12-11-2016, 08:31
Xin chào, BHXH
Tôi có thắc mắc như sau: Hiện tại bên BHXH yêu cầu phải cung cấp số tài khoản ngân hàng của NLĐ nhưng tại đơn vị tôi người lao đồng không cung cấp số TK ngân hàng hoặc 1 số LĐ không mở TK ngân hàng (họ muốn nhận tiền mặt tại đơn vị). Đơn vị tôi khi nhận được phần tiền chế dộ thì đơn vị tôi làm Phiếu chi để thanh toán cho NLĐ. Hiện tại đơn vị tôi muốn làm Danh sach hưởng chế độ ốm đau cho người LĐ trông tháng 11/2016. Vậy Đơn vị tôi giải quyết vấn đề này như thế nào?
xin chân thành cảm ơn.

phuongtt
14-11-2016, 18:03
Đơn vị bạn khi lập Danh sách 70a-HD đề nghị thực hiện theo Công văn số 2370/BHXH-CĐ ngày 27/9/2016.

1. Đối với trường hợp người lao động có số tài khoản và đơn vị bạn đã cung cấp cho cơ quan BHXH cập nhật vào hệ thống thì khi có phát sinh chế độ cơ quan BHXH sẽ chuyển tiền trợ cấp trực tiếp vào tài khoản của người lao động.

2. Đối với trường hợp người lao động không có số tài khoản hoặc số tài khoản chưa được đơn vị cung cấp cho cơ quan BHXH cập nhật vào hệ thống thì khi có phát sinh chế độ cơ quan BHXH sẽ chuyển tiền trợ cấp về đơn vị để đơn vị thực hiện chi trả tền mặt cho người lao động.