PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Hưởng chế độ ốm đauvanphan
14-11-2016, 08:15
Xin chào,
Hiện tại Cơ quan BHXH yêu cầu đơn vị tôi cung cấp số tài khoản của người LĐ để chuyển trả chể độ ốm đau, nhưng tại đơn vị tôi NLĐ không sử dụng Thẻ ngân hàng. Vì vậy tôi muốn hỏi: Đơn vị tôi vấn dùng hình thức thanh toán tiền mặt cho NLĐ được hưởng chế độ và nộp lại danh sách ký nhận của người LĐ cho cơ quan BHXH ? Mong nhận được tư vấn của BHXHTPHCM
Cám ơn

phuongtt
21-11-2016, 11:28
Nếu đơn vị không thanh toán chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức trực tiếp vào tài khoản của người lao động thì vẫn thực hiện thanh toán chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức thông qua đơn vị. Đơn vị có trách nhiệm thanh toán chi trả trợ cấp đầy đủ cho người lao động sau khi nhận được tiền từ cơ quan BHXH, không phải chuyển lại danh sách ký nhận cho cơ quan BHXH.