PDA

View Full Version : Tra cứu số sổ bhxhntmp2708
16-11-2016, 10:29
Xin tra cứu giúp em số sổ BHXH và quá trình đóng. Thông tin như dưới:
Họ tên:Nguyễn Thị Mai Phương
Năm sinh: 1992
CMND: 025106448
Email: ntmp2708@gmail.com

TRÂN TRỌNG!

quan6
18-11-2016, 13:36
Chị Nguyễn Thị Phương Mai có số sổ BHXH là 7915047055 tham gia lần đầu tại BHXH Quận Tân Bình (có quá trình tham gia từ 02/2015 đến 05/2016 tại công ty cổ phần thang máy Thiên Nam). Hiện nay đang tham gia tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô đóng BHXH tại BHXH Quận Bình Tân (hiện có quá trình tham gia từ tháng 11/2016).