PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Nhờ giải đáp vấn đề hồ sơ ốm đaunhunguyen
16-11-2016, 11:47
Chào BHXH
Cho tôi hỏi tại công ty tôi có 1 nhân viên chẳng may bị trượt chân té tại nhà gây chấn thương mặt, bác sĩ đã ghi giấy C65 nghỉ 7 ngày, vậy trường hợp này tôi làm hồ sơ 601 được hay không? Nếu được giải quyết, tôi có cần phải yêu cầu nhân viên đó viết tường trình về tai nạn rủi ro để gửi cho BHXH hay không?
Cảm ơn.

phuongtt
21-11-2016, 13:18
Trường hợp người lao động nếu bị tai nạn mà không phải là tai nạn lao động thì được hưởng chế độ ốm đau, bạn có thể lập hồ sơ theo PGN hồ sơ 601 nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHXH. Ghi chú vào Danh sách C70a-HD là tai nạn rủi ro.