PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Thanh toán chế độ hưởng bảo hiểmdangvanthan
17-11-2016, 14:07
Kính gửi BHXH,
Vui lòng kiểm tra dùm tôi những ngày tôi nghỉ con bệnh & tôi bệnh được hưởng chế độ dưới đây xem bên BHXH đã thanh toán chưa? Hiện tại, tôi đã nghỉ công ty được hơn 1 tháng nhưng công ty cũ vẫn chưa thanh toán cho tôi vì lí do công ty đưa ra là BHXH chưa thanh toán.

1. Ngày 29/04/2016: Số 01439780. Lý do: Con ốm. Số ngày nghỉ: 01 ngày.
2. Ngày 26-28/06/2016: Số: 0200264.... Lý do: Tổn thương nông tại bàn chân trái. Số ngày nghỉ: 03 ngày.
3. Ngày 29/06-01/07/2016: Số 02004099. Lý do: Vết thương bàn chân trái. Số ngày nghỉ: 03 ngày.
4. Ngày 07-09/07/2016: Số 02009632. Lý do: Vết thương bàn chân trái. Số ngày nghỉ: 03 ngày.

Đề nghị BHXH ghi rõ dùm tôi là những ngày nghỉ trên đã được thanh toán ngày nào, sô tiền bao nhiêu để tôi có cơ sở làm việc với công ty cũ.
Xin cám ơn!

phuongtt
21-11-2016, 13:21
Đề nghị bạn cung cấp số sổ BHXH hoặc số CMND để có cơ sở kiểm tra thông tin thanh toán các chế độ được hưởng.