PDA

View Full Version : Về việc thanh toán công ốm do tai nạn lao độngoanhnguyen
17-11-2016, 15:25
K/g: Quý cơ quan Bảo hiểm
- Công ty chúng tôi có một trường hợp bị tai nạn lao động, nhưng do sai sót tại đơn vị trực thuộc công ty không báo là bị tai nạn lao động. đồng thời nghiệp vụ đơn vị đã gửi giấy nghỉ ốm c65 để làm thanh toán công ốm (do tai nạn rủi ro) và đã được cơ quan bảo hiểm duyệt? Vậy đơn vị phải làm gì để hoàn trả lại số tiền bảo hiểm đã duyệt trên và nhận lại giấy nghỉ ốm C65 để làm thủ tục tai nạn lao động cho người lao động?
Xin chân thành cảm ơn!!

phuongtt
21-11-2016, 13:30
Đề nghị đơn vị có văn bản gửi cơ quan BHXH nơi xét duyệt thanh toán chế độ ốm đau xem xét để ra quyết định và thu hồi tiền trợ cấp ốm đau giải quyết không đúng chế độ.