PDA

View Full Version : Nhờ kiểm tra chế độ ốm đau - thai sảnHongnhi
22-11-2016, 16:03
Chào anh/ chị,

Nhờ anh/ chị kiểm tra giúp tôi hồ sơ ốm đau - thai sản của tôi tháng 10 (từ 26 - 30/10/2016: nghỉ hưởng chế độ ốm đau và ngày 01/11/2016: nghỉ khám thai). Nhân sự Công ty tôi báo đã làm hồ sơ và được duyệt chi trả vào TK cá nhân của tôi nhưng tôi vẫn chưa nhận được. Anh/ chị cho tôi hỏi khoản trợ cấp trên khi nào tôi nhận được? số tiền tôi nhận được là bao nhiêu ạ?nếu nhận tôi sẽ nhận trực tiếp vào tk cá nhân hay của cty ạ?

Anh/ chị kiểm tra giúp em theo thông tin sau:
Số sổ BHXH: 7910227996
Năm sinh: 1987
Số CMND: 381343491

Cám ơn anh/ chị

phuongtt
28-11-2016, 10:06
Trường hợp của bạn Lê Hồng Nhi, số sổ BHXH 7910227996, cơ quan BHXH đã duyệt chế độ ốm đau 5 ngày từ ngày 24/9/2016 đến ngày 30/9/2016 số tiền 843.800 đồng, ngày duyệt 6/10/2016, số tiền ốm đau này cơ quan BHXH đã chuyển về đơn vị do thời điểm xét duyệt đơn vị bạn chưa cung cấp số tài khoản để cập nhật vào hệ thống, đề nghị bạn liên hệ đơn vị để nhận số tiền trên; đối với chế độ 1 ngày khám thai 1/11/2016 cơ quan BHXH đã duyệt ngày 11/11/2016 với số tiền 225.000 đồng sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của bạn.