PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Bệnh dài ngàycamtu241191
25-11-2016, 11:12
Dear BHXH
BHXH vui lòng cho tôi hỏi: cty tôi có trường hợp NV bị bệnh lao hạch được bác sĩ chỉ định cho nghỉ 1 tháng, vậy bệnh này có phải là bệnh dài ngày không ạ?
Và nếu là bệnh dài ngày thì khi hưởng chế độ ốm đau thì sẽ được hưởng theo tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước đó phải không ạ?
Xin cảm ơn!

phuongtt
05-12-2016, 13:29
Bệnh lao hạch là bệnh theo danh mục bệnh dài ngày theo Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016.
Bạn sẽ được hưởng chế độ ốm bệnh dài ngày nếu thực tế có nghỉ trọ 1 tháng.
Mức hưởng trợ cấp ốm dài ngày 1 tháng = 75% * tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ ốm.