PDA

View Full Version : Danh sách người lao động đóng BHXHvuthituvy
23-12-2019, 10:10
Kính gửi anh chị,
Công ty tôi ở mã đơn vị TF1447F cho chúng tôi xin danh sách Người lao động tham gia BHXH từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018
vào email : vuthituvi@gmail.com
Xin cám ơn!

quan6
01-07-2020, 15:06
Cán bộ thu đã liên hệ đơn vị để cung cấp số liệu.