PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Thời hạn 10 ngày doanh nghiệp nộp kể từ lúc nhận đủ hồ sơ từ người lao động!!nucotn
28-11-2016, 20:03
Thân chào các anh (chị),
Anh (chị) cho em hỏi một vấn đề: theo luật 10 ngày kể từ lúc nhận được hồ sơ của người lao động thì công ty phải hoàn thành thủ tục, lập danh sách và nộp về cho cơ quan bảo hiểm. Tuy nhiên khi mang lên nộp cơ quan BHXH không nhận vì hồ sơ nộp giữa tháng 11, nhưng cuối tháng 11 công ty mới chuyển tiền cho bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội chỉ làm giấy giao nhận hồ sơ khi công ty đã chuyển tiền rồi. Vậy anh chị giúp giùm em quy định nào của luật nói về vấn đề này được không ạ. Em tìm nhưng không ra, nếu chuyển tiền rồi mới nhận thì có vi phạm điều khoản 10 theo luật định hay không ạ?
Em cảm ơn anh chị nhiều.

phuongtt
05-12-2016, 11:32
Căn cứ Điều 102 Luật BHXH 2014 quy định về:Thời hạn nộp hồ sơ và giải quyết hưởng chế độ ốm đau và thai sản của người lao động, đơn vị sử dụng lao động và cơ quan BHXH => vậy điều khoản này chỉ quy định thời hạn nộp và giải quyết hồ sơ tối đa của các bên có liên quan, nhưng để được giải quyết các chế độ thì đơn vị sử dụng lao và người lao động phải thực hiện các nghĩa vụ trong đó có nghĩa vụ hàng tháng là trích đóng BHXH đầy đủ cho cơ quan BHXH.

Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Luật BHXH quy định về: Trách nhiệm của người sử dụng lao động "Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội"

Căn cứ Điều 85 quy định về: Mức đóng và phương thức đóng của người lao động có ghi " người lao động ... hàng tháng đóng ..." và Khoản 1 Điều 86 Luật BHXH 2014 quy định về: Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động có ghi "người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động ...."

=> vậy căn cứ theo các quy định thì nếu có phát sinh chế độ của tháng 11/2016 thì tháng 11/2016 đơn vị sử dụng lao động và người lao động phải chuyển tiền nộp BHXH đầy đủ cho cơ quan BHXH trước khi đề nghị thanh toán chế độ.