PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Thanh toán chế độ hưởng bảo hiểmdangvanthan
29-11-2016, 09:53
Kính gửi BHXH,
Vui lòng kiểm tra dùm tôi những ngày tôi nghỉ con bệnh & tôi bệnh được hưởng chế độ dưới đây xem bên BHXH đã thanh toán chưa? Hiện tại, tôi đã nghỉ công ty được hơn 1 tháng nhưng công ty cũ vẫn chưa thanh toán cho tôi vì lí do công ty đưa ra là BHXH chưa thanh toán. Số sổ BHXH: 7009009610. Số CMND: 186162405

1. Ngày 29/04/2016: Số 01439780. Lý do: Con ốm. Số ngày nghỉ: 01 ngày.
2. Ngày 26-28/06/2016: Số: 0200264.... Lý do: Tổn thương nông tại bàn chân trái. Số ngày nghỉ: 03 ngày.
3. Ngày 29/06-01/07/2016: Số 02004099. Lý do: Vết thương bàn chân trái. Số ngày nghỉ: 03 ngày.
4. Ngày 07-09/07/2016: Số 02009632. Lý do: Vết thương bàn chân trái. Số ngày nghỉ: 03 ngày.

Đề nghị BHXH ghi rõ dùm tôi là những ngày nghỉ trên đã được thanh toán ngày nào, sô tiền bao nhiêu để tôi có cơ sở làm việc với công ty cũ.
Xin cám ơn!

phuongtt
05-12-2016, 13:43
Trường hợp của bạn Đặng văn Thân, số sổ 7009009610, đã được cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp ốm đau và con ốm ngày 23/11/2016, cơ quan BHXH đã chuyển tiền về đơn vị ngày 30/11/2016, cụ thể số tiền của bạn như sau:

1. Con ốm 1 ngày 29/4/2016 số tiền 718.800 đồng
2. Bản thân ốm 5 ngày từ ngày 26/6/2016 đến 1/7/2016 số tiền 3.781.300 đồng
3. Bản thân ốm 3 ngày từ ngày 7/7/2016 đến 9/7/2016 số tiền 2.268.800 đồng

Đề nghị bạn liên hệ đơn vị cũ để nhận số tiền trợ cấp trên.