PDA

View Full Version : Thắc mắc về việc tính lãi BHYTmai hoa
10-06-2016, 08:39
Năm 2014, đơn vị tôi tăng lương cho 20 lao động nhưng do sơ suất chưa chúng tôi chưa báo tăng với cơ quan BHXH, đến 4/2016 chúng tôi báo tăng truy thu chênh lệch tăng lương, và bị tính lãi truy thu BHYT, như vậy đúng hay sai? mong các bạn giải đáp thắc mắc giúp cơ quan chúng tôi.

thinc
10-06-2016, 15:44
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn.

Khoản 5 Mục I Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/01/2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ BHXH, thẻ BHYT quy định:

Đơn vị chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 2 lần lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Trường hợp lãi suất liên ngân hàng không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất kỳ hạn liền kề trước 9 tháng.

Trường hợp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ 30 ngày trở lên, số tiền phải thu bằng 2 lần lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Trường hợp sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định điều chỉnh tăng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động về nước mới thực hiện truy đóng BHXH thì số tiền truy thu bảo hiểm xã hội được tính bao gồm số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng.
Công thức tính lãi quy định tại Văn bản 1379/BHXH-BT ngày 20/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thực hiện theo quy định trên, trường hợp của bạn điều chỉnh lương từ năm 2014 thì phải nộp tiền truy thu của cả quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để bạn biết và thực hiện.