PDA

View Full Version : Truy thẻ BHYTLAMLAIU
10-06-2016, 10:02
Gửi Quý CQ BHXH,
Cty em có NV báo tăng T05/2016, nhưng vì thiếu thông tin nên chưa cấp thẻ BHYT (đang làm HS cấp lại thẻ). Nhưng ngày 10/06/2016 NV này gửi đơn nghỉ việc, vậy khi báo giảm NV này có bị truy thu BHYT T06/2016 không ạ!
Chân thành cảm ơn!

quanlythu
10-06-2016, 14:14
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn.
trường hợp bạn hỏi không phải đóng bổ sung giá trị thẻ BHYT tháng 6/2016 vì tại thời điểm người lao động thôi việc ngày 10/6/2016 cơ quan BHXH chưa cấp thẻ BHYT. Các trường hợp tương tự nếu đã được cấp thẻ thì phải bổ sung giá trị thẻ tương ứng cho thời gian còn lại của thẻ.