PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Cách tính hưởng chi chế độ cho trường hợp ốm dài ngàyoanh_hpo
20-12-2016, 17:55
Chào anh chị,

Bên em hiện có 1 nhân viên bệnh dài ngày đang được hưởng chế độ BH. Em làm hồ sơ kiếu nại được 3 đợt và kết quả trả về như sau:

đợt 1: từ ngày 05/08/2016 đến ngày 03/09/2016: số tiền được giải quyết là 4,968,800

đợt 2: từ ngày 05/09/2016 đến ngày 04/10/2016: số tiền được giải quyết là 3,975,000<strike>

</strike>đợt 3: 05/10/2016 đến ngày 03/11/2016: số tiền được giải quyết là 4,968,800

Tổng số ngày trong mỗi đợt đều là 30 nên em không hiểu tại sao lại có sự chênh lệch ở đợt 2 như vậy?

Số BHXH của nhân viên này là 7912342800, mức lương trước khi nghỉ ốm là 5,300,000.

Rất mong sớm nhận được phản hồi từ anh chị về cách tính.


<tbody>
Em cảm ơn!

</tbody><colgroup><col></colgroup>
<strike>
</strike><strike></strike>

phuongtt
22-12-2016, 16:48
Căn cứ theo quy định về việc tính mức hưởng trợ cấp chế độ ốm đau quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, thì trường hợp của NLĐ Phạm Thành Công, có sổ 7912342800 đã bị ốm bệnh dài ngày từ ngày 5/8/2016 đến ngày 3/11/2016 cụ thể từng đợt được tính như sau:

1. Từ ngày 5/8/2016 đến ngày 3/9/2016 có 30 ngày; theo dương lịch tháng 8/2016 có 31 ngày
=> Số tiền trợ cấp được tính của tháng 8 có lẻ 30 ngày = (5.300.000 * 75%)/24 * 30 ngày = 4.968.800 đồng
2. Từ ngày 5/9/2016 đến ngày 4/10/2016 có 30 ngày; theo dương lịch tháng 9/2016 có 30 ngày
=> Số tiền trợ cấp được tính của tháng 9 trọn tháng 30 ngày = (5.300.000 * 75%)/30 * 30 ngày = 3.975.000 đồng
hoặc = 5.300.000 * 75% * 1 tháng = 3.975.000 đồng
3. Từ ngày 5/10/2016 đến ngày 3/11/2016 có 30 ngày; theo dương lịch tháng 10/2016 có 31 ngày
=> Số tiền trợ cấp được tính của tháng 10 có lẻ 30 ngày = (5.300.000 x 75%)/24 * 30 ngày = 4.968.800 đồng

Lưu ý: Theo quy định nêu trên thì ngày nghỉ ốm bệnh dài ngày nếu trọn tháng thì được tính chia cho 30 ngày, ngày nghỉ không trọn tháng (có ngày lẻ) thì được tính chia cho 24 ngày.