PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Mong ad tra cứu giúp mình số sổ BHXHcaoboivientay0300
29-12-2016, 17:42
Minh tên: Trần Xuân An
Sinh ngày: 24/01/1986
Số CMND: 023917364
Email: caoboivientay0300@gmail.com

Mong ad giúp đỡ giúp mình số sổ BHXH

quan1
20-01-2017, 15:01
Minh tên: Trần Xuân An
Sinh ngày: 24/01/1986
Số CMND: 023917364
Email: caoboivientay0300@gmail.com

Mong ad giúp đỡ giúp mình số sổ BHXH

Căn cứ số cmnd bạn cung cấp 023917364, cơ quan BHXH Quận 1 thông báo số sổ BHXH của bạn là 0207167956.
Trân trọng./.