PDA

View Full Version : Che do om dai ngay?tuyetphuong2107
30-12-2016, 09:48
Kính gửi bhxh!

Cho tôi hỏi, Công nhân cty tôi bị bệnh nộp 10 tờ C65-HD2 nghỉ liên tục ghi "Di chứng xuất huyết não", mỗi tờ cho nghỉ 10 ngày, trường hợp này công nhân có được hưởng chế độ bệnh dài ngày không? Kính mong bhxh trả lời để tôi giải quyết đúng cho công nhân.

phuongtt
05-01-2017, 11:28
Bệnh "Di chứng xuất huyết não" không thuộc bệnh của Danh mục bệnh dài ngày theo Thông 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016, vì vậy người lao động chỉ được nghỉ ốm bệnh ngắn ngày.