PDA

View Full Version : Hoi che do om dau?tuyetphuong2107
05-01-2017, 14:53
Kính gửi diễn đàn,

Cty tôi có công nhân nộp giấy ra viện ghi "Bệnh lý tế bào nuôi sau thai trứng bán phần". Vậy cho tôi hỏi người này có được hưởng chế độ bệnh dài ngày không? Tôi chân thành cảm ơn!

phuongtt
06-01-2017, 14:51
Bệnh "Bệnh lý tế bào nuôi sau thai trứng bán phần" thuộc bệnh của Danh mục bệnh dài ngày theo Thông 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 (STT bệnh 184: Chửa trứng), vì vậy người lao động được nghỉ ốm bệnh dài ngày.