PDA

View Full Version : Tang lao dongTHỊ TRỌNG
13-06-2016, 09:09
Chào BHXH
tháng 06/2016 tôi báo tăng lao động, vậy cho tôi hỏi những người mà báo tăng trong tháng 6 có cần làm hồ sơ gia hạn thẻ không ạ, hay chỉ làm hồ sơ gia hạn cho những người cũ thôi.

thinc
14-06-2016, 21:35
<colgroup><col></colgroup><tbody>
Trường hợp bạn đã báo tăng lao động trước khi lập hồ sơ gia hạn thẻ thì khi gia hạn thẻ BHYT 6 tháng cuối năm phải gia hạn cho tất cả lao động đang làm việc, nghỉ ốm đau thai sản và cả những lao động vừa mới báo tăng.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để bạn biết và thực hiện.

</tbody>