PDA

View Full Version : chế độ ốm đauTHỊ TRỌNG
14-01-2017, 09:41
kính chào bhxh. Hiện tại tôi đang nghỉ chế độ thai sản từ tháng 09/2016 đến tháng 02/2017 và tôi đả nhận tiền trợ cấp thai sản rồi, nhưng trong thời gian này tôi đặt vòng vậy tôi có được hưởng tiền trợ cấp khi đặt vòng không ạ

phuongtt
16-01-2017, 10:22
Trong cùng thời gian bạn chỉ được hưởng một chế độ trợ cấp có thời gian hưởng dài nhât.