PDA

View Full Version : Xin hướng dẫn cấp thẻ tạm thời vì NLĐ đi cấp cứukktx64
17-01-2017, 23:30
Gửi admin
thang 11 bên cty ck tiền bảo hiểm nhầm mã đơn vị ở nội dung ck nên bhxh cho rằng em còn nợ tiền bảo hiểm nên bên em không gia hạn thẻ dc

ben em đã làm công văn điều chỉnh lại nội dung gửi lên bảo hiểm nay đã hơn 12 ngày bhxh quận 1 vẫn chưa xác nhận em đóng đủ nên em chưa gia hạn thẻ dc

tinhf hình nhân viên bên cty em đi cấp cứu mà không có thet bhyt
momg admin hướng dãn em xin cấp chứng nhận / thẻ tạm thời để nhân viên bên em được sd thẻ tạm khi đi cấp cứu

em cám ơn admin

loannt_q1
21-02-2017, 09:27
Chào bạn !
Bạn vui lòng cung cấp tên đơn vị và mã đỡn vị tham gia BHXH để BHXH Quận 1 có căn cứ trả lời chính xác nhé.
Trân trọng ./.