PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Ốm đau dài ngàyNgọc Thùy
22-01-2017, 08:44
Kính gửi BHXH !
Công ty tôi có lao động A tham gia bhxh được 14 năm, bị mắc bệnh lao phổi( thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày).
Vậy khi lao động A hưởng chế độ ốm đau dài ngày năm 2015 ( 180 ngày đầu là 75%, từ ngày 181 trở đi là 50%)
Hỏi chuyển sang năm mới 2016 thì tỷ lệ này có tính lại từ đầu (180 ngày đầu là 75%, 181 ngày sau là 50% hay chỉ tính 50% thôi )
Biết lương đóng BHXH lao động A là 3.580.000đ

phuongtt
06-02-2017, 15:19
Nếu lao động A có thời gian tham gia BHXH là 14 năm, đã nghỉ hưởng chế độ ốm đau bệnh dài ngày trong năm 2015 thì: 180 ngày đầu là 75%, từ ngày 181 trở đi là 45%.
Sang năm 2016 nếu tiếp tục nghỉ ốm bệnh dài ngày của năm 2015 thì tỷ lệ được tính trong năm 2016 như sau: 180 ngày đầu là 75%, từ ngày 181 trở đi là 45%.