PDA

View Full Version : Cach tinh luy ke om dai ngayjudy yang
23-01-2017, 11:52
Chào anh/ chị admin,

Tôi có 1 thắc mắc vấn đề sau:

NLĐ Dương Chí Lâm (số sổ 7913222604) trong năm 2016 đã được duyệt trợ cấp ốm dài ngày 208 ngày, nếu tháng 02/2017 NLĐ tiếp tục nghỉ tái khám điều trị bệnh dài ngày thì số ngày được nghỉ hưởng trợ cấp ốm dài ngày còn lại là 1 năm 4 tháng hay lũy kế tính lại từ đầu ?

Xin cám ơn !

phuongtt
08-02-2017, 14:51
Trường hợp của bạn Dương Chí Lâm, số sổ 7913222604, nghỉ ốm bệnh dài ngày từ năm 2015; vì vậy nếu năm 2017 nếu tiếp tục nghỉ ốm điều trị bệnh dài ngày theo bệnh cũ thì được tính lũy kế và tỷ lệ hưởng theo Luật BHXH cũ (lũy kế ngày nghỉ bệnh dài ngày theo từng năm và thời gian hưởng không bị khống chế).