PDA

View Full Version : Công ty ở Hanoi, muốn đóng BHXH tự nguyện ở TpHCMminhchau
23-01-2017, 23:11
Xin chào BHXH TP, tôi có một vài thắc mắc mong đươc giải đáp như sau:
Tôi làm tại cty Chi nhánh HCM, cty mẹ ở Hanoi và đóng BHXH cho toàn thể nhân viên trong hệ thống ở BHXH ngoài Hanoi. Nay tôi xin nghỉ việc chấm dứt HĐLĐ và tôi muốn đóng BHXH tự nguyện ở TpHCM. Xin hỏi tôi cần làm những thủ tục gì để có thể đóng được ở TpHCM? Và mức đóng là bao nhiêu? bHXH căn cứ vào mức lương nào để trả lương hưu?

rất mong đc giải đáp sớm. Tôi xin cảm ơn.

quanlythu
24-01-2017, 09:24
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn.
Mức đóng BHXH tự nguyện bạn tham khảo tại http://bhxhtphcm.gov.vn/bao-hiem-xa-hoi/bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen/29/doi-tuong--muc-dong--phuong-thuc-dong/
Để tham gia BHXH tự nguyện bạn có thể liên hệ đại lý Bưu điện gần nơi cư trú để đăng ký tham gia.
Thủ tục tham gia tham khảo tại http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/hoso/phieugiaonhanhoso/12pgnhsthu201.doc
Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ giải quyết chế độ hưu trí: Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng. Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ (hàng năm Bộ LĐTBXH có thông tư hướng dẫn, và năm 2017 là Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH). Vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện thì tính bình quân tiền lương của 2 giai đoạn.
<strike>
</strike>