PDA

View Full Version : Xác nhận chữ ký của y, bác sỹ trên mẫu gcn như thế nào là hợp lệ.BANMAIXANH
02-02-2017, 14:42
Xác nhận chữ ký của Y, bác sỹ phía dưới bên trái (chữ ký có đóng dấu) mẫu GCN và chữ ký Y, bác sỹ KCB phía dước bên phải mẫu GCN cùng 1 chữ ký bác sỹ được không. Như vậy có đúng qui định không? Có xem là hợp lệ không?
Đơn vị xin cảm ơn.

phuongtt
06-02-2017, 15:47
Đối với Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu GCN) mới từ ngày 1/1/2017 thì: Xác nhận chữ ký của Y, bác sỹ phía dưới bên trái (chữ ký có đóng dấu) mẫu GCN và chữ ký Y, bác sỹ KCB phía dước bên phải mẫu GCN không được cùng 1 chữ ký của y, bác sỹ.

Y, bác sỹ khám chữa bệnh chỉ ký và ghi rõ họ tên; còn người xác nhận chữ ký phải là cấp trên phụ trách các y, bác sỹ được phân công khám chữa bệnh và ký trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.