PDA

View Full Version : Benh "B*ướu tuyến giáp nhân thùy phải" có được hưởng ốm dài ngày không?tuyetphuong2107
03-02-2017, 10:08
Kính gửi diễn đàn,

Cty tôi có công nhân nộp giấy ra viện ghi "B*ướu tuyến giáp nhân thùy phải". Vậy cho tôi hỏi người này có được hưởng chế độ bệnh dài ngày không? Tôi chân thành cảm ơn!

phuongtt
16-02-2017, 15:11
Trường hợp này tên bệnh "Bướu tuyến giáp nhân thùy phải" không rõ mã bệnh nào theo Danh mục bệnh dài ngày của Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016. Do đó, chưa thể thanh toán chế độ ốm bệnh dài ngày.