PDA

View Full Version : Hoan tien bao hiem that nghiepHN 1962-NTN
12-09-2020, 16:23
Vui lòng cho tôi hỏi: Công ty của tôi khi làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho tôi thì bên BHXH gửi lại sổ với lý do là "Hoàn lại tiền BHTN".
Năm 2019 tôi có nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp, thời gian được hưởng bảo hiểm thất nghiệp của tôi theo thông báo lúc đó là 10 tháng, tôi nhận 3 lần tại Trung tâm trợ cấp thất nghiệp quận 6 (đường Hồng Bàng), tôi nhận lần thứ 3-lần cuối là vào ngày 18/01/2020 (ngày tôi khai báo tình hình tìm kiếm việc làm cho lần 3 là ngày 10/01/2020). Ngày 26/01/2020 tôi có việc làm - ký hợp đồng lao động chính thức với công ty và công ty bắt đầu đóng bảo hiểm trong tháng 02/2020. Trước đó tôi có thời gian thử việc từ 26/11/2019 đến 25/01/2020 - trong thời gian này công ty không đóng bảo hiểm xã hội. Sau khi có việc làm tôi không làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp nữa.
Tôi đã xem Khoản 4 Điều 21 Nghị định 28/2015/ND-CP và khoản 2 Điều 8 Thông tư 28/2015/TT-BLDTBXH thì hiểu là tôi vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của đợt 3 và không phải hoàn trả lại đúng không?
Và tôi cần làm thủ tục gì để cơ quan bảo hiểm chốt sổ bảo hiểm cho tôi?
Tôi quên không báo cho Trung tâm khi có việc làm, trường hợp này tôi muốn bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp có được không (vì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp trước đó của tôi là 10 tháng, tôi chỉ nhận mới có 3 tháng như có nói ở trên).

Nhờ Anh, Chị hỗ trợ phản hồi sớm để tôi có thể chốt sổ bảo hiểm.

quan6
22-10-2020, 14:38
Do bạn không cung cấp thông tin đầy đủ nên cơ quan BHXH không đủ căn cứ để trả lời cho bạn. Đề nghị bạn liên hệ trực tiếp cơ quan BHXh để được hướng dẫn.
Trân trọng./.