PDA

View Full Version : Hoan tien bao hiem that nghiepHN 1962-NTN
12-09-2020, 16:37
Vui lòng cho tôi hỏi trường hợp sau của tôi:
Công ty tôi làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho tôi thì cơ quan bảo hiểm không chốt và trả lại sổ với lý do "Hoàn trả lại BHTN".
Năm 2019 tôi có làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm Q.6. Thời gian hưởng trợ cấp của tôi là 10 tháng, tôi đã nhận tổng cộng 3 lần, lần 3 - lần cuối là ngày 18/01/2020 (là ngày tiền trợ cấp ghi có vào tài khoản của tôi). Ngày 26/01/2020 tôi có việc làm - ký Hợp đồng lao đong với công ty, và công ty bắt đầu đóng bảo hiểm vào tháng 2/2020. Trước đó tôi có thời gian thử việc 2 tháng từ 26/11/2019 đến 25/01/2020, thời gian thử việc này công ty không đóng bảo hiểm xã hội.
Vậy trường hợp này tôi có phải hoàn trả tiền trợ cấp thất nghiệp không? Tôi xem khoản 4 điều 21 nghị định 28 của CP và khoản 2 điêu 8 thông tư 28 của BLDTBXH thì hiểu là tôi không phải hoàn trả lại gì cả.

quan6
22-10-2020, 14:23
Căn cứ Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về, theo đó quy định việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:
1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:
a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;
b) Có việc làm
Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:
- Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;
- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;
- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.
Do bạn không cung cấp chi tiết quá trình tham gia BHXH của bạn nên BHXH Quận 6 không đủ thông tin để trả lời cụ thể cho bạn. Đề nghị bạn tham khảo Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về “Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp”. Trường hợp cần biết thêm chi tiết, đề nghị bạn liên hệ với BHXH Quận 6 để được hướng dẫn thêm.
Trân trọng./.