PDA

View Full Version : Che do om dai ngay lien tiep trong 2 namjudy yang
14-02-2017, 13:42
Chào anh/chị admin

Công ty tôi có gặp trường hợp sau:

NLĐ có thời gian đóng BHXH được 1 năm sau đó mắc bệnh lao phổi, đã bắt đầu nghỉ hưởng chế độ ốm dài ngày trong năm 2016 từ 01/07 ~ 31/12/2016 (184 ngày). Đến năm 2017, NLĐ tiếp tục tái khám và điều trị bệnh lao phổi nên đã nghỉ hưởng BHXH từ 03/01 ~ 09/01/2017 (7 ngày)

-> Lũy kế nghỉ hưởng chế độ ốm dài ngày trong trường hợp này tính như thế nào ? (cộng dồn của cả 2 năm hay nghỉ ốm trong năm nào thì tính lũy kế trong năm đó) ?

-> Ngày 16/01/2017 NLĐ đi làm lại, sau đó xin nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức sau ốm đau 10 ngày từ 06/02 ~ 15/02/2017, dưỡng sức trong trường hợp này có được duyệt ko ?

Xin cám ơn !!!

phuongtt
16-02-2017, 15:19
1. Lũy kế đối với trườnng hợp này được tính cộng dồn của 2 năm = 184 + 7 = 191 ngày
2. Dưỡng sức chỉ được nghỉ trong khoảng thời gian 30 ngày tính từ ngày 10/1/2017 đến tháng 8/2/2017.