PDA

View Full Version : Hỏi về chế độ hưởng ốm đauoanhnguyen
16-02-2017, 09:33
K/g: Quý cơ quan bảo hiểm
- Công ty tôi có 01 trường hợp nghỉ ốm bình thường có giấy ra viện từ ngày 1/10/2016 đến 15/10/2016 và trên giấy ra viện có ghi nghỉ thêm 12 ngày từ ngày 16/10/2016 đến ngày 27/10/2016
Bảo hiểm chỉ thanh toan cho người lao động được tính nghỉ ốm từ ngày 1/10-->15/10/2016 ? còn thời gian nghỉ thêm 12 ngày từ ngày 16/10/2016 đến ngày 27/10/2016 khong được tính như vậy có đúng không? bên bảo hiểm giải thích căn cứ theo hồ sơ thì với điều trị nội trú là giấy ra viện, còn ngoại trú thì là mẫu C65?
Kính mong quý cơ quan phúc đáp!
Xin trân thành cảm ơn!

phuongtt
16-02-2017, 15:25
Trường hợp này nếu đúng như bạn trình bày (trên giấy ra viện có ghi nghỉ thêm 12 ngày từ ngày 16/10/2016 đến ngày 27/10/2016) thì căn cứ Giấy ra viện để giải quyết thêm chỉ 10 ngày từ 16/10/2016 đến 27/10/2016 (nếu là ốm bệnh thông thường và đơn vị làm việc nghỉ hàng tuần vào ngày Chủ nhật).