PDA

View Full Version : công thức tính lãi truy thu BHXH,BHYT.BHTN mớifairy_vo
14-06-2016, 11:09
Theo tôi được biết do cán bộ thu thông báo là lãi truy thu BHXH,BHYT,BHTN đã thay đổi tính theo công thức mới. Cho tôi hỏi cách tính như thế nào, bảo hiểm có làm bảng excel công thức tính lãi mới cho các doanh nghiệp theo dõi hay không ?? vd 1 lao động truy thu lại giai đoạn 01/06-04/06 3745000 phát sinh torng t6/2016 vậy lãi truy thu của nlđ này tính sao, khi hỏi cán bộ thu bảo công thức tự tính??. Đề nghị hướng dẫn để các doanh nghiệp theo dõi để đóng khớp số tiền, Thânvo_tien89@yahoo.com

thinc
21-06-2016, 22:21
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến trả lời câu hỏi của bạn như sau :

Ngày 20/04/2016 BHXH Việt Nam đã có công văn số 1379/BHXH-BT về việc hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện quy định tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016 như sau:

- Đơn vị chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ 30 ngày trở lên, kể từ ngày phải đóng theo quy định thì phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chưa đóng.

- Phương thức tính lãi: ngày đầu hằng tháng.

- Công thức tính lãi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN:

Lcđi = Pcđi x k (đồng) (1)

Trong đó:
* Lcđi: tiền lãi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN tính tại tháng i (đồng).
* Pcđi: số tiền BHXH, BHYT, BHTN chậm đóng quá thời hạn phải tính lãi tại tháng i (đồng), được xác định như sau:

Pcđi = Plki - Spsi (đồng) (2)

Trong đó: Plki: tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng lũy kế đến hết tháng trước liền kề tháng tính lãi i (không bao gồm số tiền lãi chậm đóng, lãi truy thu các kỳ trước còn nợ nếu có).

Spsi: số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng phát sinh chưa quá hạn phải nộp, xác định như sau:

+ Trường hợp đơn vị đóng theo phương thức hằng tháng: số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng phát sinh bằng số tiền phát sinh của tháng trước liền kề tháng tính lãi;

+ Trường hợp đơn vị đóng theo phương thức ba (03) tháng, sáu (06) tháng một lần: số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng phát sinh bằng tổng số tiền phải đóng phát sinh của các tháng trước liền kề tháng tính lãi chưa đến hạn phải đóng.

* k: lãi suất tính lãi chậm đóng tại thời điểm tính lãi (%), xác định như sau:

- Đối với BHXH bắt buộc, BHTN, k tính bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân năm trước liền kề theo tháng do BHXH Việt Nam công bố.

- Đối với BHYT, k tính bằng bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng tính theo tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm trước liền kề.

Trường hợp lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để bạn biết và thực hiện.