PDA

View Full Version : Bệnh "Carcinôm trực tràng T4N0M0" được hưởng ốm dài không?tuyetphuong2107
23-02-2017, 07:51
Kính gửi diễn đàn!

Công nhân nộp cho tôi giấy ra viện của BV Ung Bướu TpHCM, chẩn đoán: "Carcinôm trực tràng T4N0M0", ngày vào viện 25/07/2016 đến 18/01/2017 (6 tháng), cho tôi hỏi trường hợp này CN có được hưởng bệnh dài ngày không? Tôi cảm ơn diễn đàn!

phuongtt
14-03-2017, 16:15
Trường hợp này tên bệnh ""Carcinôm trực tràng T4N0M0"" không rõ mã bệnh nào theo Danh mục bệnh dài ngày của Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016. Do đó, chưa thể thanh toán chế độ ốm bệnh dài ngày. Người lao động có thể liên hệ bệnh viện để bác sỹ điều trị xác định bệnh theo mã ICD trong danh mục theo Thông tư 14/2016/TT-BYT.