PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Hỏi về chữ ký trên mẫu GCN2loanpham44
28-02-2017, 17:53
​Chào mọi người!
Mình muốn hỏi về mẫu GCN2 về hưởng chế độ ốm đau (mới) thì phần chữ ký Y Bác Sỹ KCB (góc phải bên dưới) và chữ ký của Y bác sỹ (góc dưới bên trái) có được trùng nhau không? ví dụ chữ kỹ của Trưởng khoa điều trị
Cảm ơn Mọi người

phuongtt
01-03-2017, 17:02
Nội dung Y, bác sỹ KCB phía dưới bên phải mẫu GCN là chữ ký, ghi họ tên của người hành nghề theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ y tế.
Nội dung Xác nhận chữ ký của Y, bác sỹ phía dưới bên trái mẫu GCN là chữ ký, họ tên của lãnh đạo phụ trách y, bác sỹ tại nội dung 1 và đóng dấu.
Vậy, nếu người ký vào phần Y Bác Sỹ KCB (góc phải bên dưới) là Trưởng khoa điều trị thì người xác nhận chữ ký của Y bác sỹ (góc dưới bên trái) phải là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc của bệnh viện.