PDA

View Full Version : một số thắc mắc khi đơn vị đang nợ bhxh đề nghị hưởng chế độ cho người lao độngKhucthuydu
15-03-2017, 20:32
Quý cơ quan cho tôi hỏi một số vấn đề này với ạ
1) Đợn vị tôi đang làm việc có trường hợp người lao động nghỉ ôm từ 10/2 - 15/2/2017 và một người nghỉ sinh con từ ngày 24/2/2017, tuy nhiên đơn vị tôi mới đóng bhxh đến hết tháng 1/2017 thì người lao động có được hưởng chế độ chưa ạ (có văn bản nào quy định thời gian đơn vị nợ được đề nghị hồ sơ thanh toán chế độ (ví dụ: đơn vị nợ không quá 1 tháng hay 2 tháng hay phải đóng hết tháng đề nghị hưởng chế độ?)
2) nếu người lao động mới tham gia bhxh được 4 tháng nhưng bị sây thai (thai lưu 4 tuần) thì có được hưởng chế độ sẩy thai và dưỡng sức sau thai sản ko ạ?
Cám ơn quý cơ quan.

phuongtt
13-04-2017, 14:46
1. Đơn vị bạn vẫn có thể thanh toán chế độ ốm đau và thai sản cho người lao động, tuy nhiên căn cứ Luật BHXH thì đơn vị sử dụng lao động và người lao động hàng tháng phải có trách nhiệm trích nộp BHXH đầy đủ và kịp thời cho cơ quan BHXH.

2. Nếu người lao động mới tham gia bhxh được 4 tháng nhưng bị sẩy thai (thai lưu 4 tuần) => vẫn được hưởng chế độ sẩy thai và được hưởng chế độ dưỡng sức sau thai sản nếu nghỉ hết chế độ thai sản theo quy định.