PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Giải quyết chế độ nghỉ ốmthuthao
17-03-2017, 11:07
Gửi add!
Vào ngày 1/1/2017 tết dương lịch. Theo quy định của BLLĐ 2012, Nếu những ngày nghỉ theo quy định trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.
Nên công ty em có sắp xếp cho nghỉ bù nhưng nghỉ ngày 31/12/2016. Thứ 2 ngày 02/01/2017 , cty đi làm.
Trường hợp phát sinh: Công ty em có 1 nhân viên nghỉ bệnh ngày 2/1/2017, em có nộp hồ sơ lên CQ BHXH để nhân viên đó được hưởng chế độ thì không được duyệt.
Vậy cho em hỏi: - Trường hợp này không được duyệt chế độ là đúng hay không?

phuongtt
14-04-2017, 09:26
Đề nghị bạn liên hệ lại với BHXH nơi giải quyết hồ sơ để được hướng dẫn rõ hơn.