PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Hỏi về chế độ giải quyết ốmhongho
22-03-2017, 17:07
K/g: Quý cơ quan bảo hiểm!

Tôi có 1 số thắc mắc về chế độ giải quyết ốm như sau:
1. Công ty tôi do tính chất công việc nên phải đi làm 3 ca, trường hợp tôi đi làm ca đêm xin nghỉ do ốm nhưng trúng vào thứ 7 nên sáng Chủ nhật tôi mới đi khám bệnh được nên ngày ghi giấy BHXH của tôi là ngày Chủ nhật thì ngày thứ 7 tôi nghỉ có được hưởng chế độ ốm không ạ?
2. Tương tự trường hợp trên nhưng ngày đi làm của tôi là Đêm Chủ nhật và giấy BHXH của tôi ghi ngày thứ 2, thì ngày tôi có được hưởng chế độ cho ngày chủ nhật không?
3. Trường hợp công nhân có đơn xin thôi việc và đã được thông báo ngày 18.03.2017 chính thức nghỉ việc, nhưng ngày 16 và 17 người này nghỉ ốm và có giấy BHXH của cơ quan y tế thì có được hưởng chế độ không?

Mong phản hồi sớm của quý cơ quan!

Xin cảm ơn!

phuongtt
14-04-2017, 10:10
1. Công ty tôi do tính chất công việc nên phải đi làm 3 ca, trường hợp tôi đi làm ca đêm xin nghỉ do ốm nhưng trúng vào thứ 7 nên sáng Chủ nhật tôi mới đi khám bệnh được nên ngày ghi giấy BHXH của tôi là ngày Chủ nhật thì ngày thứ 7 tôi nghỉ có được hưởng chế độ ốm không ạ?

Trả lời: Để được giải quyết trợ cấp ốm đau nghỉ ngày thứ 7 thì chứng từ do bệnh viện cấp phải ghi nghỉ từ ngày thứ 7.

2. Tương tự trường hợp trên nhưng ngày đi làm của tôi là Đêm Chủ nhật và giấy BHXH của tôi ghi ngày thứ 2, thì ngày tôi có được hưởng chế độ cho ngày chủ nhật không?

Trả lời: Để được giải quyết trợ cấp ốm đau nghỉ từ ngày Chủ nhật thì chứng từ do bệnh viện cấp phải ghi nghỉ từ ngày Chủ nhật.

3. Trường hợp công nhân có đơn xin thôi việc và đã được thông báo ngày 18.03.2017 chính thức nghỉ việc, nhưng ngày 16 và 17 người này nghỉ ốm và có giấy BHXH của cơ quan y tế thì có được hưởng chế độ không?

Trả lời: Được giải quyết trợ cấp ốm đau cho ngày nghỉ ốm là ngày 16 và ngày 17/3/2017 nếu có đầy đủ chứng từ do bệnh viện cấp.