PDA

View Full Version : Thắc mắc Giấy nghỉ bệnh hưởng BHXHynhung11
27-03-2017, 15:58
hi mọi người,
cho em hỏi chỉ nộp Đơn thuốc có đóng mộc của bệnh viện có ghi đề nghị cho nghỉ từ ngày nào đến ngày nào thì có được giải quyết chi trả chế độ ốm đau không?

phuongtt
14-04-2017, 10:14
Căn cứ theo Điều 100 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 quy định hồ sơ thanh toán hưởng chế độ ốm đau của người lao động như sau: Giấy ra viện nếu điều trị bệnh nội trú, trường hợp ngoại trú phải có Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Không dùng đơn thuốc để thanh toán tiền trợ cấp chế độ ốm đau.