PDA

View Full Version : Ốm dài ngày hay ngắn ngàykieudiemduong
14-04-2017, 14:13
Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ghi "Viêm xoang" là bệnh dài ngày hay ngắn ngày?

phuongtt
14-04-2017, 17:36
Nếu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ghi với chẩn đoán "Viêm xoang" từ ngày 01/03/2017 => người lao động được hưởng ốm bệnh dài ngày theo STT bệnh 30, mã bệnh ICD J32 của Danh mục bệnh dài ngày theo Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 có hiệu lực từ ngày 1/3/2017.