PDA

View Full Version : Chi trả chế độ ốm đau khi nhân viên chuyển công tácNhung Tran
16-06-2016, 11:48
BHXH cho mình hỏi là có 1 nhân viên bên mình xin nghỉ ốm có 1 giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH từ ngày 31/5 đến 4/6/2016. Tuy nhiên, nhân viên này được điều chuyển sang công ty khác cùng tập đoàn từ ngày 26/5. Nghĩa là, trong tháng 5 thì đóng bảo hiểm ở công ty A còn từ tháng 6 thì đóng bảo hiểm ở công ty B. Như vậy, mình có thể làm hồ sơ 601 ở công ty A xin hưởng trợ cấp ốm đau từ ngày 31/5 đến ngày 4/6 được không.
Xin cảm ơn.

cdbhxh
20-06-2016, 15:29
Bạn chuyển chứng từ cho công ty A để lập hồ sơ theo bảng kê 601 để thanh toán hưởng trợ cấp ốm đau trong tháng 5/2016. Sau đó, chuyển chứng từ cho công ty B để giải quyết ngày nghỉ ốm còn lại trong tháng 6/2016.

Bạn cần lưu ý, do 1 chứng từ ốm phải nộp 2 lần nên bạn phải thông báo cho cơ quan BHXH nơi duyệt trước biết để photo lại chứng từ lưu trữ trước khi trả chứng từ bản chính (có đóng dấu duyệt chi ngày 31/5). Sau đó, đơn vị B lập danh sách đề nghị duyệt ngày nghỉ ốm trong tháng 6 kèm với chứng từ cho cơ quan BHXH nơi đơn vị B đang tham gia BHXH./.